Fotografies

 Fira d'intercanvi del barri dels Caputxins (Vic) 1/05/2011






















IIIa Fira Intercanvi a Manlleu